Wat

Het uitgangspunt van building better care is het stimuleren en inspireren van organisaties en medewerkers om de resultaten beter en  prettiger te maken. Hierbij wordt in samenwerking met de opdrachtgever gewerkt aan het blijvend beter presteren. Het gaat dus niet om grote theorieën of complexe concepten – building better care biedt management en advies op strategisch en tactisch niveau. Dit omvat de volgende gebieden.

Marktoriëntatie en strategie betreft niet alleen het identificeren van de impact van strategie op de interne/externe omgeving en de strategische keuze. Het gaat bovenal om een zorgvuldige oriëntatie op de markt en de organisatie teneinde zeker te stellen dat strategieën in de praktijk daadwerkelijk kunnen functioneren. Building better care helpt organisaties bij het stellen van vragen en het vinden van antwoorden om te komen tot strategische keuzes.

Verandering en innovatie zijn noodzakelijk in veranderende omgevingen. De klant weet veelal goed welke producten of diensten hij/zij wil afnemen. Maar een mondige klant met afwijkende of vernieuwende wensen moet ook bediend kunnen worden. De begeleiding van building better care draait hierbij om hulp bij verandering en innovatie: het realiseren van een open oog voor kansen en durven die in te zetten.

Processen en bedrijfsvoering vormen een belangrijk onderdeel van de organisatie. Hier wordt uitvoering gegeven aan (het beter en prettiger maken van) een dienst of product. Veranderingen rondom strategie en/of marktoriëntatie hebben daarbij directe gevolgen voor de processen en de werkwijze. Building better care draagt bij aan het ontwerpen en realiseren van veranderingen in de bedrijfsvoering.